Din hjälp är viktig för forumet: skriv inlägg, deltag i kampanjer, länka till oss, sprid vårt flygblad och donera pengar till driften!
Läs mer ...
Viktigt: obligatorisk läsning!
Förmaksflimmer - Forum Förmaksflimmer.se
Förmaksflimmer - Forum Förmaksflimmer.se
Hem | Profil | Registera dig | Aktiva ämnen | Medlemmar | Sök | FAQ
Användarnamn:
Lösenord:
Spara lösenordet
Har du glömt ditt lösenord?

  Forum Ämnen Inlägg Senaste inlägg Moderator(er)  
Minimera denna kategori Allmänt    
Nya inlägg Allmänt om forumet
Här diskuterar vi forumet i sig. Saknar Du t ex ämnen som Du skulle vilja diskutera?

Om Du ämnar beskriva hur Du mår - vilket vi förstås är glada om Du gör - skriv t ex under rubrikerna "Hur påverkar förmaksflimret Ditt vardagsliv?" eller "Hur drabbas Du?". Inte gärna under "Allmänt" som är tänkt att handla om forumet i sig.

Låt oss höra ifrån Dig!
151 677 2018/11/18
20:55:40
av: Perlan44 Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Reseförsäkringar
Gäller reseförsäkringar om man har förmaksflimmer? Det skall vi steg för steg försöka ta reda på i den här tråden.

Du måste vara inloggad medlem för att läsa "Reseförsäkringar". Det går snabbt att registrera sig.
6 81 2016/02/04
10:53:18
av: giar Gå till senaste inlägget
   
Nya inlägg Till Dig som fått förmaksflimmer för första gången
Här diskuterar vi och svarar på frågor med speciell inriktning på Dig som just haft oturen att drabbas av förmaksflimmer.
267 2055 2018/11/12
08:19:34
av: Bakagan Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Vänta inte!
Du löper avsevärda risker om Du inte får rätt behandling.
27 178 2018/09/30
12:14:05
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Det talas om ...
Här återger vi i kortform nyheter som berör oss som lider av förmaksflimmer.

Du måste vara inloggad medlem för att läsa "Det talas om ...". Det går snabbt att registrera sig.
188 671 2017/10/13
17:32:49
av: pelargon Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Frågor och svar
Här försöker vi besvarar på de vanligaste frågorna.
260 1779 2018/09/30
12:22:34
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Hur påverkar förmaksflimret Ditt vardagsliv?
Förmaksflimret skapar en massa besvär i vardagen, både på arbetet och hemma.

Hur har Du det?
146 1448 2018/09/30
12:25:49
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Anhörigas situation
Anhöriga är förstås varmt välkomna till forumet. Det är med Er som vi delar eländet i vardagen.
24 134 2018/09/30
12:28:27
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Riskfaktorer
Vad bör vi undvika?
45 319 2018/09/30
12:34:39
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Utlösande faktorer
Här berättar vi om i vilka situationer vi brukar få attacker av förmaksflimmer. Det skiljer sig mycket mellan individer.
84 800 2018/09/30
12:38:06
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Säg det med en dikt
Här flimrar poesin.
4 97 2013/04/05
06:10:29
av: Admin Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Medlemsrummet    
Gamla inlägg Donationshörnan
Information enbart för våra kära donatorer (=donerande medlemmar)!

På förekommen anledning så vill vi påpeka att donationerna gäller pengar. Skicka inga njurar, levrar eller hjärtan, snälla!

Du som inte är donator kan vara lugn, Du går inte miste om medicinsk information om förmaksflimmer. I Donationshörnan diskuterar vi istället under gemytliga former forumets inriktning, innehåll, utveckling, framtid etc.
31 162 2012/09/12
13:18:30
av: berndt Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Du kan hjälpa till!
Endast för medlemmar.
33 253 2017/05/05
19:40:55
av: komtangi22 Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Kalendern
Här uppmärksammar vi våra olycksbröder och systrar som genomgår olika ingrepp för att bota sitt flimmer eller fladder.

Skall Du eller någon Dig närstående genomgå en länge emotsedd elkonvertering, ablation, maze eller Wolf Mini-maze? Skriv in datumet här så att vi kan tänka på Er när dagen är inne!
69 886 2017/05/05
19:42:41
av: komtangi22 Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Behandlingar    
Gamla inlägg Alternativa behandlingar
Finns alternativ till den etablerade sjukvården?
28 245 2018/09/30
12:39:51
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Officiella riktlinjer
Riktlinjer som behandlande läkare har att följa.

Diskutera här enbart riktlinjerna i sig, inte enskilda fall om inte de är ägnade att visa att riktlinjerna inte följs, har orimliga följder eller liknande.
4 14 2012/07/02
23:27:21
av: cikada Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Stamceller och annan cellterapi
Här öppnar sig ett universum av möjligheter som i hög grad kommer att gagna även oss som lider av förmaksflimmer / -fladder.
3 6 2018/09/30
12:43:56
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Viktminskning
Viktig - inte bara mot förmaksflimmer!
8 72 2018/09/30
12:47:43
av: onellararonet Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Elkonvertering
Elkonvertering används för att tvinga hjärtat tillbaka till sinusrytm.
35 306 2016/08/18
14:41:13
av: Noma91 Gå till senaste inlägget
   
Nya inlägg Kateterablation
Kateterablation är ett ingrepp som gör bortåt 70% symptomfria vid första försöket. Ofta behövs 2-3 ablationer för framgång.
214 1801 2018/11/11
07:58:02
av: Perlan44 Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Maze (Cox-Maze)
Här diskuterar vi Maze-metoden, som finns i olika varianter.

Flera mazeopererade medlemmar har här redovisat sina erfarenheter.
39 251 2016/05/13
10:00:33
av: petergustaf Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Medicinering
Se även separata rubriker för olika mediciner.
58 292 2018/05/30
16:27:51
av: Kristina Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Pacemaker
Kan förmaksflimmer botas med pacemaker? Svaret blir väl, nja.

10 90 2016/02/01
16:25:28
av: Kristina Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Tippbräda
Metoden som tippade över ända?
2 3 2006/09/28
16:47:53
av: Tommy Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Wolf Mini-Maze (titthåls-Maze)
Ett alternativ till Maze och lungvensablation.
17 59 2016/01/23
07:23:53
av: Tholun Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Kroniskt förmaksflimmer    
Gamla inlägg Vad göra?
Det finns numera flera vägar att bli kvitt även s k kroniskt förmaksflimmer.
22 120 2017/10/09
18:13:32
av: pelargon Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Könsspecifikt    
Gamla inlägg Kvinnor
Här tar vi upp aspekter som är av speciellt intresse för kvinnor
22 83 2018/08/15
03:54:15
av: evamimmi Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Män
Här tar vi upp aspekter som är av speciellt intresse för män
2 7 2009/12/26
22:05:39
av: rassel Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Andra arytmier    
Gamla inlägg Andra arytmier än förmaksflimmer
Här diskuterar vi andra spökerier i våra oroliga hjärtan.
52 287 2017/05/05
19:32:41
av: komtangi22 Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Diagnosproblematik    
Gamla inlägg EKG
EKG finns av många olika slag.

Observera att denna kategori skapades först 2010-05-28. Det finns därför inlägg om EKG lite varstans i forumet. Utnyttja sökfunktionen.
4 25 2014/07/21
12:16:41
av: Vitalia Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Gränsdragning mot panikångest
Forumet ger flera exempel på hur flimmerpatienter ges fel diagnos. Låt oss försöka reda ut begreppen.
15 126 2014/09/26
15:28:31
av: Kristina Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Media    
Gamla inlägg Pressrummet
Här samlar vi reportageuppslag om förmaksflimmer åt utomstående journalister.

Om Du vill kommentera något bra eller tokigt Du sett i media, överväg att istället göra ett inägg under "Sett i media".

Läser Du någon ren nyhet om förmaksflimmer i media, dela med Dig av nyheten under "Det talas om".
3 4 2007/06/25
16:33:39
av: Admin Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Sett i media
Om det Du sett rör sig om rena nyheter, vänligen gör Ditt inlägg under "Det talas om ...".
43 114 2015/03/03
16:44:12
av: petergustaf Gå till senaste inlägget
   
Maximera denna kategori Mediciner    
Minimera denna kategori Minnesvärt    
Gamla inlägg Negativt
Berätta om jobbiga episoder, oförstående sjukvårdspersonal och medmänniskor samt andra mindre roliga erfarenheter.

För kritik av namngivna personer hänvisar vi till Ros eller ris.
30 232 2017/12/30
10:28:25
av: petergustaf Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Positivt
Finns några ljuspunkter som Du vill dela med Dig av?

För beröm av namngivna personer hänvisar vi till Ros eller ris.
47 301 2018/02/28
23:16:43
av: dashluda Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Ros eller ris
Under den här rubriken kan Du skriva av Dig om personal Du mött (personligen eller genom skrivelser) i vården och hos försäkringskassan.

Här identifierar vi individerna, vanligen med fullt namn. Du kan alltså inte berömma eller kritisera hela avdelningar, bara enskilda personer.
17 67 2016/10/10
15:30:33
av: Kristina Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Symptom    
Gamla inlägg Hur drabbas Du?
Hur drabbar sjukdomen just Dig? Det är stor skillnad från individ till individ.
39 202 2018/04/10
13:21:19
av: petergustaf Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Puls
Oregelbunden, snabb? Här diskuterar vi pulsen.
20 195 2013/04/01
07:43:49
av: Violina Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Symptomfria över ett år
Välkomna att anmäla Er i den här tråden Ni som lidit av förmaksflimmer men sluppit symptom under minst ett år, tack vare medicinering, ablation, maze eller på annat sätt. Låt oss visa de som inte hunnit hit att det finns hopp!
36 169 2017/09/05
09:47:53
av: pelargon Gå till senaste inlägget
   
Gamla inlägg Ökad urinavsöndring (måste kissa ofta)
Ett klassiskt symptom på förmaksflimmer (fast andra sjukdomstillstånd kan ge samma symptom)
6 39 2015/09/03
03:09:26
av: Admin Gå till senaste inlägget
   
Minimera denna kategori Frågor och svar off topic    
Gamla inlägg Allmänt
Här kan vi fråga om sådant som inte handlar om förmaksflimmer.
69 317 2018/02/28
23:21:52
av: dashluda Gå till senaste inlägget
   
Statistik
  831 av 2126 Medlemmar har gjort 17029 inlägg i 66 forum, det senaste inlägget gjort 2018/11/18 20:55:40 av: Perlan44. Det finns för närvarande 2482 ämnen.
Nya inlägg Innehåller nya inlägg sedan senaste besöket.
Gamla inlägg Nya inlägg sedan förra besöket.
Förmaksflimmer - Forum Förmaksflimmer.se © 2006- Förmaksflimmer.se Till toppen av sidan
 Image Forums 2001

Snitz Forums 2000