Obligatorisk läsning

Bäste / -a forummedlem!

Det är väldokumenterat i många inlägg att forumet fyller ett behov genom informationsutbyte, råd och tröst. Det är naturligtvis forumets funktion. Det är dock nödvändigt att Du beaktar vissa saker.

När Du läser foruminlägg måste Du ta i beaktande att alla inlägg skrivs av andra medlemmar som privatpersoner, ej i någon slags yrkesutövning. Det innebär att Du teoretiskt kan få råd som är helt uppåt väggarna eller t o m direkt farliga. Råden kan också likna läkares ordinationer utan att vara det. Du måste ta hänsyn till detta när Du utvärderar mottagna råd. Kom ihåg att det är en medpatient som avfattar råden, aldrig en läkare i yrkesutövning.

Givetvis försöker både Admin (som modererar forumet) samt alla andra medlemmar att hålla ett vakande öga för att rensa bort eventuella övertramp, och generellt lyckas vi bra med det eftersom medlemmarna iakttar ett stort mått av disciplin och sunt förnuft. Men till syvende och sist är det alltid Ditt egna ansvar att bedöma mottagna råd och konsultera läkare i frågor som berör Din hälsa och Din behandling. Du får aldrig ändra Din behandling på grundval av råd från annan medlem. Du måste självständigt bedöma hur Du skall behandlas.

Normalt skall Du naturligtvis följa läkares ordination. Men vi rekommenderar att det inte sker mekaniskt och utan ifrågasättande utan med Din egna kritiska granskning. Ty även läkare kan begå misstag. Om Du uppfattar en ordination som farlig så är det Ditt ansvar att fatta egna beslut och kontrastera med andra läkare. Det är i slutändan Du själv som är ansvarig för den behandling Du accepterar. Det är Ditt liv.

Forumet, dess moderator och alla dess medlemmar friskriver sig från allt ansvar för de eventuella råd, korrekta eller felaktiga, som ges på forumet. Alla inlägg görs av privatpersoner. Om Du inte kan acceptera detta så måste vi vänligen be Dig avregistera Dig från forumet.

Vi tillönskar Dig härlig sinus (= normal hjärtrytm)!

Admin